Eko-Strefa

O Firmie

Firma "Eko-Strefa" Doradztwo Ekologiczne Grażyna Pełka powstała z myślą obsługi podmiotów gospodarczych z zakresu ochrony środowiska. Firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie ochrony środowiska.

Działalność ma na celu przede wszystkim pomóc Państwu w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska. Prowadzenie firmy wymaga ogromu wiedzy specjalistycznej i fachowej a sprawy ochrony środowiska często wymykają się spod kontroli przedsiębiorców, co może skutkować brakiem uzyskania koniecznych pozwoleń, nieterminowym składaniem koniecznych sprawozdań, popełnianiu błędów w naliczaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, nieprawidłowym prowadzenie ewidencji odpadów a w następstwie olbrzymim stresem w przypadku kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz ewentualnie karami finansowymi. Aby tego uniknąć możecie Państwo sprawy ochrony środowiska powierzyć właśnie Nam. Dla klientów przygotowujemy wszelkiego rodzaju dokumenty i opracowania będące podstawą do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia, jak również pomagamy w rozwiązywaniu zagadnień ochrony środowiska w już funkcjonujących przedsiębiorstwach.

Współpracujemy ze specjalistami o wysokich kwalifikacjach z zakresu ochrony środowiska oraz firmami wykonującymi pomiary środowiskowe. Zespół doświadczonych specjalistów gwarantuje fachowe i rzetelne usługi.

Polecamy w szczególności powierzenie naszej firmie prowadzenia spraw bieżących dotyczących ochrony środowiska (tzw. Zarządzanie Ochroną Środowiska) na mocy umowy outsourcingu w wyżej wspomnianej tematyce. Przeprowadzamy również audyty w zakresie ochrony środowiska, wskazujące miejsca newralgiczne w przedsiębiorstwie z tytułu obowiązków prawnych ciążących na jednostce organizacyjne.

Naszymi głównymi cechami są:

• rzetelność - zawsze doprowadzamy sprawę do końca, nawet w przypadkach skomplikowanych.

• profesjonalizm – długoletnia praca związana z szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz liczne szkolenia i stałe dokształcanie w tym zakresie pozwalają na Nam na rozwiązywanie nawet najtrudniejszych spraw w sposób profesjonalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• terminowość w realizacji powierzonych do wykonania zleceń i zadań. Opracowania wykonujemy w możliwie najkrótszym czasie.

• każdy klient traktowany jest w sposób wyjątkowy i pozwalający na zaspokojenie jego oczekiwań. Powierzony Nam przez Państwa problem staje się Naszym i możecie być Państwo pewni, że nie zostanie on zlekceważony, czy odroczony w czasie.

Oferta

Oferta skierowana jest do wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, urzędów gmin, biur projektowych oraz osób fizycznych, które z mocy prawa zobowiązane są do przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Przygotowywanie opracowań w ramach rozpoczęcia działalności:

■ wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
■ karty informacyjnej przedsięwzięcia
■ raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Przygotowywanie dokumentacji do wniosku o:

■ pozwolenie zintegrowane
■ pozwolenie wodno-prawne
■ pozwolenie na wytwarzanie odpadów
■ zezwolenie na zbieranie, transport czy przetwarzanie odpadów
■ pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
■ zgłoszenie instalacji

Usługi i pomoc w zakresie ochrony środowiska:

■ profesjonalne doradztwo z zakresu ekologii w tym procesu inwestycyjnego
■ prowadzenie spraw ochrony środowiska z właściwymi organami środowiska (np. pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń)
■ prowadzenie całości zadań dot. ochrony środowiska dla przedsiębiorstw
■ naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym opłaty 5 lat wstecz)
■ uregulowanie spraw związanych z odpadami (prowadzenie ewidencji itp.)
■ prowadzenia baz: KOBIZE, PRTR i inne
■ obecność podczas kontroli organów kontrolnych
■ realizacja jednostkowych zleceń z zakresu dokumentacji i sprawozdawczości,
■ pomoc w realizacji obowiązków i zarządzeń pokontrolnych, już po stwierdzeniu nieprawidłowości przez organy kontrolujące

Wykonamy:

■ audyt środowiskowy
■ przegląd ekologiczny

Polecamy:
zarządzanie ochroną środowiska – usługę, w ramach której mieści się kompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia spraw dotyczących ochrony naturalnego otoczenia oraz oceny oddziaływania na środowisko, w tym prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości na mocy umowy outsourcingu w wyżej wspomnianej tematyce.

Wszystkie dokumenty są przygotowywane rzetelnie, a sprawy prowadzone są do czasu zakończenia procedury administracyjnej. W razie potrzeby reprezentujemy Inwestora lub Przedsiębiorcę w urzędach, wyjaśniamy, odpowiadamy na pisma i zapytania urzędowe

Doświadczenie

Właścicielka firmy Grażyna Pełka jest absolwentką studiów magisterskich Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ukończyła studia podyplomowe Ochrona Atmosfery na Politechnice Warszawskiej. W 2000 r. uzyskała tytuł biegłego z listy Wojewody Mazowieckiego w zakresach sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. W 2014 roku uzyskała tytuł audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 i systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001. Była wieloletnim pracownikiem Inspekcji Ochrony Środowiska. W latach 2011-2013 była współwłaścicielką firmy "Eko-Strefa" s.c. Posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie praktyczne, konieczne do profesjonalnej obsługi przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Zdobyte doświadczenie w wykonywaniu opracowań dla różnych branż zaskutkowało profesjonalną reprezentacją Klientów przed instytucjami państwowymi i kontrolnymi.

image-1
image-2
image-3

Referencje

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze, że wszystkie sprawy dotyczące uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony środowiska w Państwa firmach oraz profesjonalne i rzetelne prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących planowanych do zrealizowania inwestycji są dla Państwa bardzo istotne. Jak również fakt, że chcecie mieć Państwo pewność, że powierzając prowadzenie tych spraw firmie zewnętrznej, iż zostaniecie obsłużeni w sposób kompetentny i satysfakcjonujący. Dlatego tez pozwalamy sobie poniżej przedstawić niektóre firmy, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować:
● FOL-DRUK FLEXO Sp. z o.o.
● Dr. Oetker Dekor Sp z o.o.
● SCHMIDT Polska Sp. z o.o.
● METALTECH CYNKOWNIA Sp. z o.o. Zakład Cynkowania Ogniowego Ciechanów
● ORLEN TRANSPORT S.A.
● BILDAU & BUSSMANN Polska Sp. z o.o.
● Carlsberg Polska S.A. Browar w Sierpcu
● Viking Malt Sp. z o.o
● GALWA-KOR Sp. z o.o.
● Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o. o.
● SERWKOMB-MYJNIA S.C.
● Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ELMAR" spółka jawna
● "SILOPOL PŁOCK" Sp. z o.o.
● Przedsiębiorstwo Techniczne TUCHOLSKI
● Pini Polonia Sp. z o.o. w Kutnie
● Hamburger Pini Sp. z o.o. w Kutnie
● "Koniarek" Zakład Przetwórstwa Mięsnego
● Warbud Beton Sp. z o.o.
● „OGAR” Andrzej Ogniewski
● Norcospectra Industries Sp. z o.o.
● JAWAR Sp. z o .o.
● “JARZYŃSKI – AUTO SERWIS” Sp. z o.o.
● WIWAX Spółka z o.o.
● Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXDROB S.A. z siedzibą w Kutnie
● N&N NADRATOWSKI spółka jawna

oraz wiele innych w tym: stacje demontażu pojazdów, stacje paliw, kompostowni, biogazowni, zakładów przetwarzania opon samochodowych, bioremediacji ziemi zaolejonej produktami ropopochodnymi, lakierni, ferm drobiu, ubojni itp.

Cennik

Nie płać majątku, nie przepłacaj!


Ochrona środowiska jest na tyle elastyczną i złożoną branżą, że nasza firma przystosowuje swoją ofertę do każdego klienta. Nasza firma zawsze stara się usatysfakcjonować naszych klientów. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, żeby zasłużyć sobie wśród współpracujących z nami firm na miano taniej i fachowej firmy. Nasza oferta jest ustalana indywidualnie i zależy od zakresu i czasu zlecenia, a co za tym idzie cena każdej usługi ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta.

Promocje

Przyjazny start - oferta skierowana do nowo powstających firm, aby pomóc w rozwinięciu firmy proponujemy w okresie 2 miesięcy rabaty nawet do 50%.

Godni polecenia - każdy nasz klient, który poleci nas swoim znajomym otrzyma zniżkę w wysokości 15% od najbliższej faktury (promocja przeznaczona dla aktualnych klientów, którzy polecą nas innej osobie i zaowocuje to zawarciem umowy).

Zaległości - proponujemy wyprowadzenie zaległości nawet z 30% rabatem, jeśli tylko podpiszą Państwo z nami stałą umowę współpracy.

Indywidualnie negocjowane ceny przy podpisaniu umowy na dłuższą współpracę.

RodoKlauzula informacyjna w zakresie RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest EKO-STREFA Doradztwo Ekologiczne Grażyna Pełka tel. 668 338 767,
2. Firma EKO-STREFA Doradztwo Ekologiczne Grażyna Pełka realizuje obowiązki wynikające z RODO w oparciu o Politykę Ochrony Danych Osobowych w EKO-STREFA Doradztwo Ekologiczne Grażyna Pełka z dnia 25 maja 2018 (dokument do wglądu w siedzibie Firmy),
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających współpracy z EKO-STREFA Doradztwo Ekologiczne Grażyna Pełka, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Kontakt

Doradztwo Ekologiczne
Grażyna Pełka

09-400 Płock
ul. Sienkiewicza 67 lok. 9
Grażyna Pełka
tel. 668 338 767

Email: biuro@eko-strefa-plock.pl

NIP: 774-147-70-41
Regon: 145809864